home
strona glównajacek_kochan.html
return to “contemporary”
powrót do “contemporary”contemporary.html
return to “projects”
powrót do “projekt”conte_projekty.html
 

muzyka na dwa fortepiany (akustyczny i rhodes elektryczny), elektronike, perkusje i papersonix (paperowe instrumenty perkusjne).


domik wania, david helbock, jon balke-fortepiany

jacek kochan-perkusja, electronika, papersonix

music for two pianos ( acoustic and rhodes electric piano), electronics, percussion and papersonix (paper percussion).


domik wania, david helbock, jon balke-pianos

jacek kochan-percussion, electronics, papersonix

papersonus

click for video
kliknij po videoconte_paper_video.html
conte_paper_video.html

contemporary  experimental

projects

projekty

as a composer:

jako kompozytor:

  Acontem_papersonus_files/A%20%28%2301%29.mp3
  Bcontem_papersonus_files/B%20%28%2301%29.mp3
  Ccontem_papersonus_files/C%20%28%2301%29.mp3
  Dcontem_papersonus_files/D%20%28%2301%29.mp3
  Econtem_papersonus_files/E%20%28%2301%29.mp3
  Fcontem_papersonus_files/F%20%28%2301%29.mp3
conte_projekty.html
 backconte_projekty.html
conte_paper_video.html
videoconte_paper_video.html