home
strona glównajacek_kochan.html
return to “contemporary”
powrót do “contemporary”contemporary.html
return to “projects”
powrót do “projekt”conte_projekty.html
 

contemporary  experimental

projects

projekty

music for quartertone trumpet, percussion, small acoustic ensamble, electronics and female choir.


franz hautzinger-quartertone trumpet-soloist

jacek kochan-drums, electronics-soloist

muzyka na ćwierćtonową trąbkę, perkusje, mały zepół akustyczny, elektronikę i chór żeński.franz hautzinger-trąbka ćwierćtonowa-solista

jacek kochan-perkusja, elektronika-solista

alsamples

as a composer:

jako kompozytor:

1st fragmentcontem_alsamples_files/alsamples1.mp3
2nd fragmentcontem_alsamples_files/alsamples2.mp3
3rd fragmentcontem_alsamples_files/alsamples3.mp3
4th fragmentcontem_alsamples_files/alsamples4.mp3
conte_projekty.html
 backconte_projekty.html